Lokalkapital Jæren

Kapital og hjelp til oppstarts- og vekstselskaper på Jæren
snakk med oss!

Om oss

Lokalkapital Jæren skal investere i innovative oppstarts- og vekstselskaper i
jærkommunene. Investeringene skal bidra til å bygge lokal attraktivitet ved at selskapene får hentet ut potensiale når det gjelder arbeidsplasser, innovasjonskraft og kompetanse.


Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå er desidert største eier i Jæren Sparebank. Overskudd i banken gir stiftelsen utbytte. Deler av disse midlene gis hvert år som gaver til allmennyttige formål. Historisk har pengene gått til gode lokale prosjekter, foreninger og lag. Gjennom Lokalkapital Jæren skal også gryende næringsliv på Jæren kunne nyte godt av overskudd skapt i den lokale sparebanken.


– Næringslivet er under kraftig omstilling. Nye bærekraftige ideer og knoppskyting fra etablerte bedrifter, er helt avgjørende for at næringslivet på Jæren skal utvikle seg framover.

– Arne Gravdal i Sparebankstiftinga Jæren – Time og Hå.

Verktøykasse for tidligfaseselskaper

Verktøyene under kan være nyttige for tidligfaseselskaper. Bruk de alene eller som en inngang til samtale med oss.

Investeringskriterier

Bærekraft

Virksomheter som bidrar til å løse
meningsfulle utfordringer for
mennesker og samfunn på en
lønnsom måte – uten å skape nye
problemer.

Geografi

Time, Klepp, Hå, Gjesdal

Potensiale

Omsetning på 50
MNOK per år i løpet av
en 10 årsperiode

Styret

Styret i Lokalkapital Jæren tar alle investeringsbeslutninger.

Ida Jaarvik Hetland
Styrets leder
Frode Flesjå
Marlin Jespersen
Leiv Træet
Jostein Magnussen

Vi vil gjerne høre fra deg!